Veiklos kryptys

Strėvadvaryje nuo 2004 m. vykstantys renginiai yra labai įvairūs, skirti skirtingo amžiaus, profesijos ir socialinės padėties žmonėms – jų dvasiniam, profesiniam ir kultūriniam ugdymui.

  • Krikščioniškasis (katalikiškasis) jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas: mokymai ir rekolekcijos.
  • Viešbučio administravimo ir kaimo turizmo kompetencijų ugdymo programos merginoms ir moterims.
  • Renginiai šeimoms: paskaitos tėvams ir išvykos gamtoje.
  • Laisvalaikio užimtumo renginiai vaikams ir jaunimui: savaitgalio ir vasaros stovyklos.
  • Mentorystė ir jaunimo konsultavimas profesiniais ir asmeniniais klausimais.

Krikščioniškasis ugdymas Strėvadvaryje yra patikėtas Katalikų Bažnyčios asmeninei prelatūrai Opus Dei (daugiau informacijos − www.opusdei.lt).

Mokymai

Organizuojame tarptautinius seminarus NVO vadovams ir su jaunimu dirbantiems asmenims, norintiems pagilinti savo krikščionišką ugdymą. Šiuose seminaruose klausytojams prieinama kalba dėstomi teologijos ir filosofijos pagrindai, patraukliai ir išsamiai pristatomas Katalikų Bažnyčios mokymas etikos, moralės, ekonomikos, bioetikos ir politikos klausimais, skatinama krikščioniškai ugdyti jaunimą.

Rudenį vyksta trumpesni asmenybės ugdymo renginiai NVO organizacijų savanoriams ir jaunimo klubų, stovyklų vadovams, siekiant suteikti jiems reikalingų kompetencijų ir gebėjimų ne tik mokyti, aiškinti, dalintis savo patirtimi, bet ir nuoširdžiai domėtis kiekvienu vaiku ar paaugliu, išklausyti, skatinti be baimės išsakyti savo nuomonę, laisvai bendrauti.

Rekolekcijos

Svarbiausi mokslo metų renginiai – rekolekcijos. Jos yra skirtos visiems, norintiems trumpam atsitraukti nuo kasdienybės šurmulio, kad, atsinaujinę bei sustiprėję dvasiškai, galėtų grįžti į savo profesinį ir šeimos gyvenimą.

Strėvadvaryje kas mėnesį taip pat numatytos susikaupimo dienos ir kasmetinės trijų dienų rekolekcijos kunigams.

Rekolekcijos moterims

Rekolekcijos moterims:

2021 m. lapkričio 11 − 14 d.
2021 m. gruodžio 9 − 12 d.
2022 m. sausio 20 – 23 d.
2022 m. vasario 24 − 27 d.
2022 m. gegužės 5 − 8 d.

Rekolekcijos merginoms:

2021 m. rugsėjo 24 – 26 d. (studentėms ir moksleivėms)
2021 m. spalio 15 – 17 d. (studentėms ir moksleivėms)
2022 m. vasario 4 − 6 d. (studentėms)
2022 m. kovo 1 − 3 d. (moksleivėms)

Į programą registruotis:

„Vilnelės“ kultūros centras
Algirdo g. 2 − 36, LT-03161 Vilnius
www.vilneles.lt
www.facebook.com/Vilneleskulturoscentras

jaunimui:

vilneleskc@gmail.com, tel. +370 5 2650309, mob. +370 614 95363

moterims:

vilnelekc@gmail.com, tel. +370 5 2647491, mob. +370 69318339

Rekolekcijos vyrams

Vyrams:

Rekolekcijos vyrams:

2021 m. lapkričio 4 − 7 d.
2021 m. gruodžio 2 − 5 d.
2022 m. sausio 13 − 16 d.
2022 m. kovo 24 − 27 d.
2022 m. balandžio 7 − 10 d.

Rėmėjų susitikimas:

2022 m. gegužės 14 − 15 d.

Studentams:

Rekolekcijų savaitgaliai:

2021 m. rugsėjo 17 − 19 d.
2022 m. balandžio 18 − 20 d.

Suvažiavimai:

2021 m. spalio 25 − 27 d.

Moksleiviams:

Rekolekcijų savaitgaliai:

2021 m. spalio 8 − 10 d.
2022 m. kovo 4 − 6 d.

Suvažiavimai:

2021 m. rugsėjo 10 − 12 d.
2022 m. kovo 4 − 6 d.
2022 m. balandžio 14 − 16 d.

Kunigams:

Susikaupimo dienos:

2021 m. spalio 18 d.
2021 m. lapkričio 22 d.
2021 m. gruodžio 13 d.
2022 m. sausio 17 d.
2022 m. vasario 21 d.
2022 m. kovo 21 d.
2022 m. balandžio 4 d.
2022 m. gegužės 23 d.

Rekolekcijų dienos:

2022 m. kovo 7 − 10 d.
2022 m. gegužės 10 − 13 d.

Į programą registruotis:

Jaunimo centras „Liepkiemis“
Jogailos g. 7 − 12, LT-01116 Vilnius
www.liepkiemis.lt
www.facebook.com/Liepkiemis

jaunimui:

info@liepkiemis.com, tel. +370 5 2639174, mob. +370 601 40010

vyrams:

info@liepkiemis.com, tel. +370 5 2639174, mob. +370 601 39999

kunigams:

info@liepkiemis.com, tel. +370 5 2639174, mob. +370 678 86196

Kompetencijų

ugdymas

Viešbučio administravimo ir kaimo turizmo kompetencijų ugdymo programos merginoms ir moterims

Strėvadvaris turi tinkamas sąlygas ir personalą viešbučio administravimo programų įgyvendinimui. Planuojama šias programas įgyvendinti pabaigus antrąjį Strėvadvario plėtros etapą.

Renginiai šeimoms

Gegužės mėn., paprastai antrąjį mėnesio šeštadienį, organizuojame Šeimos dieną, į kurią kviečiame šeimas, norinčias turiningai praleisti laiką su šeima gamtoje. Renginio metu skaitomas pranešimas aktualia vaikų auklėjimo tema, vėliau – iškyla gamtoje ir žaidimai visai šeimai.

Laisvalaikio

užimtumas

Laisvalaikio užimtumo renginiai vaikams ir jaunimui: savaitgalio ir vasaros stovyklos

Mokslo metų savaitgaliais vyksta įvairūs teminiai seminarai jaunimui: „Virtuvės šefė“, „Lyderystė“, „Profesinis pasirinkimas“, „Savęs pažinimas“, „Efektyvi komunikacija“. Vasarą rengiamos sporto ir nuotykių stovyklos gamtoje.

Mentorystė ir

konsultavimas

Ypatingas dėmesys visuose renginiuose skiriamas mentorystei ir asmeniniam bendravimui, siekiant nusibrėžtų ugdomųjų tikslų. Kiekvienas dalyvis turi galimybę turėti asmeninį mentorių, pasiruošusį suteikti profesinį ir asmeninį orientavimą.